Účinky magnetoterapie

PROTIBOLESTIVÝ ÚČINEK

Protibolestivý efekt je základním účinkem. Široce se využívá u celé řady degenerativních onemocnění pohybového aparátu, při poúrazových a pooperačních stavech. Zvlášť příznivé působení proti bolesti prokázaly přístroje u bolestivých radikulárních (kořenových) a pseudoradikulárních syndromů – ischias, útlaky nervů z různých příčin.

PROTIKŘEČOVÝ ÚČINEK

Uvolněním kosterního svalstva působením magnetoterapie se urychluje odplavování kyselých metabolitů způsobujících bolestivé dráždění ve svalech a v místech chronického zánětu. Tím se tlumí bolesti a povolují bolestivé svalové spasmy krční páteře, bolesti hlavy, závratě, nedoslýchavost, omezená pohyblivost, bolesti vystřelující do končetin apod.

PROTIOTOKOVÝ ÚČINEK

Zrychlení látkové výměny po aplikaci magnetoterapie umožní rychlejší vstřebávání otoků a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému a protibolestivému působení. Po opakovaných stimulacích lze dosáhnout výrazného ústupu otoků a bolesti u katarů horních cest dýchacích, při zánětech dutin, zánětech dásní, alergických rým apod.

ROZŠIŘUJÍCÍ ÚČINEK

Magnetoterapie ovlivňuje polarizaci červených krvinek, vytváří v nich kladný náboj. Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus cév, tepen a vlásečnic – dojde k jejich rozšíření. Významně se zvyšuje parciální tlak kyslíku, snižuje se riziko tvorby krevních sraženin. Osvědčila se u lehkých forem ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních i horních končetin, u nehojících se bércových vředů a všech poruch prokrvení. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevního tlaku.

DETOXIKAČNÍ ÚČINEK

Detoxikační efekt představuje ovlivnění intenzity látkové výměny. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, ke zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání, což je základní předpoklad každého ozdravného procesu. Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin jsou začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Urychluje a zefektivňuje detoxikaci u metabolických nemocí jako diabetes a dna, u regenerace tkání po prodělaných infekcích – zánět jater, mononukleóza, toxické poškození tkání, ale také u ekzému a jiných alergií.

HOJIVÝ, REGENERAČNÍ, PROTIZÁNĚTOVÝ A PROTIREVMATICKÝ ÚČINEK

Vysvětluje se nespecifickým podrážděním cytoplazmatické membrány, kde dochází k aktivaci metabolického řetězce. Účinek je prokázán pro kosti i pro měkké tkáně, dále zvýšená aktivace osteoklastů v případě hojení kostí. Magnetoterapie výrazně urychluje hojení, aktivuje tvorbu nové tkáně (rychlá stavba kostní tkáně a zavápnění) a vede ke zvýšení citlivosti na parathormon. K urychlení hojení zlomenin, hojení pseudoartróz (pakloubů), ke zpevnění uvolněných a bolestivých endoprotéz. Pod vlivem magnetoterapie stoupá hladina proteoglykanů v chrupavce až o 22 %, což umožňuje hojení a regeneraci chrupavky, která je jinak ovlivnitelná pouze těžko a v omezené míře. Přístroje pozitivně ovlivňují jak záněty sterilní (revmatická onemocnění), tak záněty mikrobiální a jejich hojení, potlačují mikrobiální flóru.

MAGNETIZACE VODY A POTRAVIN

Magnetizovanou vodu k léčebným účelům lidé využívají již po tisíciletí. Magnetizace dává vodě zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Voda se stává měkčí (snižuje se povrchové a vnitřní napětí) a mění se i její chuťové vlastnosti. Avšak teprve v současné době se objevují první seriózní a vědecky podložené informace. Experimenty prokázaly větší odolnost organismu proti infekci, regulační účinky na trávicí trakt, protiaterosklerotické efekty, zklidňující účinky na nervový systém.