Magnetoterapie

Dnes již víme, že život na Zemi se vyvíjel pod stálým a mocným magnetickým polem jádra planety, větší hmotností než sám Měsíc.

Co je to magnetoterapie?

Magnetické pole Země na nás působí blahodárně a léčivě, prostupuje vším, snadno se dostane k vnitřním orgánům, nervům přenášejícím signály bolesti. Pulzní magnetické pole s přesně specifikovanými parametry je pouze lokální zesílení zeslabujícího magnetického působení Země na určité místo.

K čemu dochází?

V tkáních dochází ke zvýšení membránového potenciálu buněk, což vede k jejich aktivaci. Magnetické pole pozměňuje dynamiku vápníku, draslíku, sodíku a dalších iontů prostupujících buněčnými stěnami. Vlivem léčebného pulzního magnetického pole se vnitrobuněčné potenciály srovnávají, a tím vytváří podmínky pro regeneraci tkání a fyziologických funkcí. Nejčastěji ale magnetoterapie pomáhá ulevit od bolesti při dlouhodobě neléčených nebo zanedbaných ortopedických a podobných potížích.

Je bezpečná?

Veškeré terapie jsou navrženy lékařem, na základě klientovy lékařské diagnózy. Magnetické pole působí na tkáň rovnoměrně, nejvyšší úrovně dosahuje v kontaktu s tělem, narůstající vzdáleností intenzita pole klesá. Při léčebných aplikacích pulzního magnetického pole není možné lokální poškození elektrickým proudem.

Jak používat magnetoterapii?

Aplikace se provádí přes oděv, obvazy a sádru. Vleže, vsedě, u televize, u počítače v kanceláři… Často je využívána ve sportovním lékařství, známá je léčbou a rehabilitací zejména problémů pohybového aparátu. V nemocnicích, léčebných centrech, lázních a domovech seniorů.

Jak dlouho aplikovat magnetoterapii?

Předávkování u nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie prakticky neexistuje a ani v odborné literatuře nejsou popsány případy poškození pacienta. Vždy při začátku rehabilitace je vhodné magnetoterapii užívat častěji, po ústupu hlavních potíží lze aplikace postupně snižovat.