Kontraindikace

ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE

  • U pacientů s kardiostimulátorem – může dojít k poruše kardiostimulátoru s fatálními následky. Nedoporučujeme aplikaci ani na vzdálené části těla, protože není jistota, že se pacient při pohybu (např. předklonění) nepřiblíží kardiostimulátorem k aplikátoru.
  • Při krvácení jakéhokoliv původu – z trávicího traktu, z konečníku, vykašlávání krve, menses apod., neboť magnetoterapie zintenzivňuje prokrvení tkáně a krvácení by bylo podporováno.
  • U nejasných bolestí na prsou, kdy není možno vyloučit infarkt myokardu – magnetoterapie by mohla mít za následek ovlivnění srdečního rytmu až srdeční zástavu.
  • Při zvýšené funkci štítné žlázy.

RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE

Neaplikujte magnetoterapii u osob, které jsou, nebo byly v minulosti léčeny pro nádorové onemocnění, minimálně 5 let po vyřazení z databáze onkologie. Neaplikujte preventivně u epilepsie nebo jiných záchvatových stavů, protože nelze vyloučit zvýšenou pohotovost k záchvatu.

Přesto u řady poúrazových epilepsií, kde magnetoterapie pomáhá hojení poškozené mozkové tkáně a působí protiotokově, může být významným léčebným přínosem.